• Homepage
  • >
  • Ondernemen
  • >
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming: Een Noodzakelijke Stap voor Bedrijven

De Algemene Verordening Gegevensbescherming: Een Noodzakelijke Stap voor Bedrijven

  • Digi
  • juli 19, 2023
  • Comments Off
Algemene Verordening Gegevensbescherming

In mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking in de Europese Unie. Deze nieuwe privacywetgeving heeft een grote impact op bedrijven en hun omgang met persoonlijke gegevens van klanten en andere betrokkenen. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van de AVG bespreken en uitleggen waarom het naleven van deze wetgeving van essentieel belang is voor bedrijven.

De AVG heeft als doel de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy van EU-burgers te waarborgen. Het is een reactie op de steeds grotere rol die gegevens spelen in ons dagelijks leven en de behoefte aan een duidelijk wettelijk kader om deze gegevens te beschermen. De wet is van toepassing op alle bedrijven die persoonlijke gegevens verwerken, ongeacht hun locatie, en legt strenge eisen op met betrekking tot transparantie, beveiliging en toestemming.

Een van de belangrijkste veranderingen die de AVG met zich meebrengt, is de versterking van de rechten van betrokkenen. Onder de AVG hebben individuen het recht om te weten welke gegevens over hen worden verzameld, waarom ze worden verzameld en hoe ze worden verwerkt. Daarnaast hebben ze het recht om hun gegevens te laten verwijderen, corrigeren of overdragen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat deze rechten worden gerespecteerd en moeten processen implementeren om aan deze verzoeken te voldoen.

Een ander belangrijk aspect van de AVG is de verplichting om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dit houdt in dat bedrijven vooraf moeten beoordelen welke gegevensverwerkingen een hoog risico vormen voor de privacy van betrokkenen en maatregelen moeten nemen om deze risico’s te beperken. Dit helpt bedrijven om proactief privacyrisico’s te identificeren en te beheersen, waardoor ze kunnen voldoen aan de eisen van de AVG en het vertrouwen van hun klanten kunnen behouden.

Daarnaast introduceert de AVG strengere eisen voor het verkrijgen van toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Onder de AVG moet toestemming vrijelijk gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn. Het is niet langer voldoende om toestemming te verkrijgen door middel van vooraf aangevinkte vakjes of stilzwijgen. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze kunnen aantonen dat ze geldige toestemming hebben verkregen en moeten kunnen aantonen dat ze aan alle andere vereisten van de AVG voldoen.

Het niet naleven van de AVG kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven. De toezichthoudende autoriteiten hebben de bevoegdheid om boetes op te leggen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet of 20 miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Daarnaast kunnen individuen ook schadevergoeding”

Previous «
Next »