• Homepage
  • >
  • Online
  • >
  • Hoe veilig is het om je bedrijfsgegevens op te slaan in de cloud?

Hoe veilig is het om je bedrijfsgegevens op te slaan in de cloud?

  • Digi
  • juni 13, 2017
  • Comments Off

Ondernemen en werken in de cloud

De combinatie van flexibel ondernemen en werken in de cloud lijkt vaak op een gelukkig huwelijk. De opslagmogelijkheid van cloud storage is schaalbaar en kan dus naar behoefte worden bijgesteld. Er is dus altijd voldoende opslagcapaciteit en de bereikbaarheid is optimaal. Als ondernemer hoef je ook geen investeringen te doen in een eigen netwerk. Je kan daardoor meer tijd besteden aan je core business. Als je daarnaast kijkt naar de kosten dan is in de meeste gevallen de keuze snel gemaakt.

Veilige dataopslag en de Europese regelgeving

Bij het kiezen van een goede cloud provider is het wel raadzaam om een aantal zaken goed te onderscheiden. Volgens de Europese regelgeving ben je als ondernemer immers zelf verantwoordelijk voor een veilige opslag van bedrijfsgegevens. Dat is vooral van belang als die data ook vertrouwelijke gegevens bevatten van je zakelijke relaties of medewerkers. Mochten er onverhoopt toch gegevens uitlekken dan kan je als ondernemer aansprakelijk gesteld worden. In dat geval is het noodzakelijk dat je als ondernemer kan aantonen dat de gekozen opslagmethode voldeed aan de wetgeving op dat punt. Een provider kiezen die goede garanties kan geven op het gebied van veilige gegevensopslag is dus essentieel.

Een Amerikaanse provider of liever een van eigen bodem

Afhankelijk van je eigen wensen kan je kiezen voor een Amerikaanse of Europese provider. Wat betreft de Amerikaanse aanbieders is het aan te raden om na te gaan of de gekozen aanbieder op de zogenaamde ‘Safe Harborlijst’ is vermeld. Amerikaanse ondernemingen die op die lijst vermeld staan hanteren de ‘Safe Harbor Principles’. Hierdoor weet je dat die bedrijven handelen in overeenstemming met de Europese regelgeving op het gebied van data opslag. Dergelijk bedrijven bieden namelijk het vereiste ‘passende beschermingsniveau’, iets wat voor Europese providers vanzelfsprekend is.

Dataopslag bij brand of een servercrash

Een ander belangrijk punt is de veiligheid van je bedrijfsdata bij calamiteiten zoals brand in het datacentrum of een harde schijf die defect raakt. Datacentra die zich bezighouden met gegevensopslag hebben in de meeste gevallen een redunant uitgevoerd netwerk. De opgeslagen data is dus bij noodgevallen beschikbaar op een andere server. Hierdoor kunnen er in theorie ook geen gegevens verloren gaan, ook niet bij stroomuitval of een defect serverrack. In de praktijk hebben de meeste datacentra dan ook een hoog beveiligingsniveau. Er is camera bewaking, uitgebreide monitoring en een zeer streng toelatingsprotocol waardoor enkel daartoe bevoegde mensen toegang hebben tot de fysieke servers.

Previous «
Next »