Welke rechten/plichten heb je als werknemer bij een bedrijf

  • Digi
  • december 20, 2021
  • Comments Off
rechten als werknemer

Jouw rechten en plichten als werknemer

Ben je benieuwd welke rechten en plichten je als werknemer bij een bedrijf hebt? In het Nederlandse arbeidsrecht zijn de rechten en plichten van de werknemer vastgelegd. Mocht je niet zo goed weten wat jouw rechten en plichten als werknemer zijn, dan zetten wij hieronder de belangrijkste rechten en plichten van werknemers voor je op een rijtje. Ook kan een ondernemingsrecht advocaat je ondersteunen als je vragen hebt over jouw rechten als ondernemer. Lees snel verder en ontdek de rechten en plichten van werknemers.

Het verrichten van werk

Werknemers zijn verplicht om het werk op de beste manier te verrichten en opdrachten en instructies van de werkgever op te volgen. Indien een werknemer dit niet goed, kunnen er maatregelen worden genomen door de werkgever.

Het ontvangen van loon

Iedere werknemer heeft ook recht op het ontvangen van loon. Zo is er een speciaal minimumloon voor iedere werknemer van 21 jaar en ouder, wat jaarlijks geïndexeerd wordt.

Recht op vakantie

Iedere werknemer heeft recht op vakantie, waarbij er een minimum aantal vakantiedagen per jaar geldt. Dit is in uren 4 keer het aantal uren dat een werknemer werkt per week. Met een fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 20 vakantiedagen. Wanneer een werknemer vakantie neemt, dient overlegd te worden met de werkgever. Ook kunnen in de CAO de vakantieperioden schriftelijk vastgelegd zijn.

Recht op gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Iedere werknemer heeft tevens het recht op gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ze dienen voorgelicht te worden over de werkzaamheden en de risico’s en moet over bescherming beschikken tegen onveilige of ongezonde werksituaties. Een werkgever moet een werknemer alle veiligheidsinstructies geven die hij/zij nodig heeft en de benodigde materialen verschaffen om deze werkzaamheden veilig uit te voeren. Ook dienen de materialen en het bedrijfspand goed onderhouden te zijn door de werkgever en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Een werknemer dient de kennis uit zijn studie of opleiding en de instructies van de werkgever toe te passen. Ook moet deze de persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen op de juiste wijze gebruiken. Tevens dienen de veiligheidsvoorschriften te worden opgevolgd, moet het arbobeleid goed uitgevoerd worden en moeten gevaren voor de gezondheid en veiligheid bij de werkgever worden gemeld. Mocht je twijfelen of bepaalde rechten die je hebt als werknemer wel door de werkgever worden nageleefd, dan kun je eventueel bij een advocaat arbeidsrecht terecht voor informatie en advies.

Previous «
Next »