4 voorbeelden van onmisbare bedrijfssoftware

  • Digi
  • augustus 17, 2021
  • Comments Off
onmisbare bedrijfssoftware

Een modern bedrijf kan niet zonder passende bedrijfssoftware. Deze software zorgt er namelijk voor dat processen eenvoudiger verlopen en het gebruik ervan kan zelfs in besparingen resulteren. Bekende voorbeelden van bedrijfssoftware zijn boekhoudsoftware en facturatiesoftware. Toch zijn er nog heel wat andere en vaak minder bekende voorbeelden van veelgebruikte bedrijfssoftware. Dit gaat van DMS- (document management systeem) tot CRM-software (customer relationship management). We bespreken enkele populaire voorbeelden van bedrijfssoftware en hebben het over hun mogelijkheden.

CRM-software

CRM-software is een softwaresysteem voor het beheren van de relatie met klanten. Hierbij worden klantgegevens centraal opgeslagen, verwerkt en verder geanalyseerd. Deze informatie wordt onder meer gebruikt door marketeers die focussen op het verbeteren van de klantrelatie en het verhogen van de return van de relatie. Toch zijn ook andere afdelingen gebaat bij duidelijke klantinformatie. Verkopers krijgen bijvoorbeeld waardevollere leads en helpdeskmedewerkers kunnen eenvoudig aanhaken bij eerdere contacten, zonder dat de klant telkens opnieuw zijn verhaal hoeft te doen. Voorbeelden van bekende SaaS-CRM-softwareleveranciers zijn Teamleader, Silvasoft en Exact.

DMS-software

Een DMS-systeem maakt documentstromen inzichtelijker en zorgt voor de nodige automatisering. Het verbindt de documentstromen tussen verschillende afdelingen, ook wanneer ze met eigen softwaresystemen werken. Hierbij zijn documenten eenvoudig terug te vinden en kan de verwerking automatisch verlopen. Zo kunnen documenten met persoonsgegevens bijvoorbeeld automatisch worden gewist nadat de klantrelatie is beëindigd, waardoor het bedrijf aan de AVG-eisen voldoet. Tegelijkertijd worden zowel de documentoutput als de -input zo efficiënt mogelijk beheerd en zijn documenten eenvoudig doorzoekbaar. Meer informatie over DMS-systemen en aanbieders vind je op de pagina document management | Dynamic Consultants.

Projectmanagementsoftware

Projecten worden steeds complexer en moeilijker beheersbaar. Projectmanagementtools helpen daarom te voorkomen dat men het overzicht verliest en de beschikbare tijd of het beschikbare budget overschrijdt. Deze software begeleidt projectleiders gedurende alle fasen van een project en zorgt ervoor dat er altijd een duidelijk projectplan is. Hierdoor kan een nieuwe projectleider eenvoudig aanhaken. Ook bij specifieke aspecten van een project, zoals het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of een risicoanalyse, is projectmanagementsoftware een grote hulp. Ten slotte beschikt goede projectmanagementsoftware veelal over rapportagetools, bijvoorbeeld voor budget- en resultaatrapportage. Er zijn uiteenlopende aanbieders van projectmanagementsoftware en de mogelijkheden verschillen sterk. Bekende SaaS-aanbieders zijn Silvasoft, AFAS en Exact.

ERP-software

ERP-software (Enterprise Resource Planning) is een softwareprogramma dat alle processen binnen het bedrijf ondersteunt. Hiervoor bestaat het meestal uit kleine modules die allen een eigen taak hebben, gaande van de financiële administratie tot het bijhouden en beheren van voorraden. Waar bedrijven vroeger talloze programma’s hadden die niet of onvoldoende samenwerkten, worden een groot aantal processen nu in een enkel systeem samengebracht. 

Het grote voordeel hiervan is de verregaande informatie-uitwisseling en het feit dat alles vertrekt vanaf een enkele database. Hierdoor wordt de kans op inconsistente data verkleind en moet data ook maar een keer worden ingegeven. Een nadeel is wel dat dat de implementatie ervan duur en complex kan zijn, zeker als bestaande software moet worden aangepast en databases moeten worden samengevoegd. Bovendien kan een ERP-systeem bestaande werkprocessen danig wijzigen, wat voor interne weerstand kan zorgen.

Previous «
Next »