Wat is CRM-software en waarom is het nuttig?

  • Digi
  • september 25, 2019
  • Comments Off
wat is crm software

In het rijtje van softwarepakketten voor digitale werkers zal CRM-software zelden ontbreken. Onlogisch is dat niet want aan CRM-software kleven heel wat efficiëntievoordelen waar ondernemers al snel van profiteren. Maar wat is crm software eigenlijk en wat zijn die efficiëntievoordelen nou net? Dat lees je in dit artikel.

Wat is CRM-software?

Zoals het woord zelf eigenlijk al aangeeft, helpt CRM-software met CRM. Dat laatste is een afkorting voor het Engelse customer relationship management of het managen van jouw klanten. In de praktijk zal CRM-software de informatiestroom centraliseren. Daarnaast biedt het ook analytische inzichten die dan weer door andere afdelingen kunnen worden aangewend. Hoewel CRM-software er in essentie is voor het klantenbeheer, kan het ook voor andere doeleinden worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het managen van leveranciers, sollicitanten of personeelsleden. Daarnaast is er dan weer speciale CRM-software voor specifieke doelgroepen. Denk aan CRM-software voor zzp’ers of voor farmaceutische bedrijven.

Het optimaliseren van de klantrelatie

In de eerste plaats helpt CRM-software de klantrelatie te verbeteren. Alle informatie is per slot van rekening centraal te raadplegen, net zoals de eerdere contactmomenten. Zo vind je in de CRM-software oude en nieuwe mails, bestellingen, samenvattingen van telefonische gesprekken en de contactgegevens terug. Hierdoor kunnen verschillende medewerkers een enkel dossier afronden waardoor je een snelle afwerking kan garanderen, zonder dat je voortdurend dezelfde gegevens moet opvragen. En dat vindt de klant natuurlijk heel fijn. 

Statistische inzichten

CRM-software is voorzien van diverse koppelingsmogelijkheden. Zo kan het worden gekoppeld aan de webshop of met tools zoals Google Ads. In de praktijk krijgen gegevens dan ook een welomlijnde identiteit. Die gegevens zijn heel waardevol omdat je inzicht krijgt in jouw doelgroep. Hierdoor weet je welke producten het goed doen en waar de interesses van jouw doelgroep liggen. Dat maakt het eenvoudiger om jouw doelgroep te segmenteren en nog beter aan te spreken. Ook bij de introductie van nieuwe producten zijn deze gegevens niet onbelangrijk. Ze kunnen er zelfs voor zorgen dat je investeerders over de streep trekt!

Het boosten van de winstcijfers

Dat laatste gaat eigenlijk hand in hand met de potentiële winsten die je met het adequaat inzetten van CRM-software kan opstrijken. Krachtige productintroducties, gerichte marketinginspanningen en verkopers die hun pitch beter vorm weten te geven: het zijn slechts enkele voordelige gevolgen van de (statistische) inzichten die je door ERM-software verkrijgt. Maar naast het verhogen van de inkomsten helpt CRM-software ook de kosten terug te dringen. Zo verlaagt CRM-software de administratieve druk in de onderneming en kan het zelfs de uitgaven terugschroeven. Denk bijvoorbeeld aan een automatische koppeling met Google Adsense waardoor de biedingen op sommige zoekwoorden worden beperkt. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe CRM-software de winstcijfers een stuk rooskleuriger kan maken. 

Veel opties en al evenveel softwarepakketten

Bovenstaande mogelijkheden zijn slechts beknopte voorbeelden van wat CRM-software te bieden heeft. Bovendien beperken ze zich enkel tot klanten en leads, terwijl het potentieel veel verder strekt.

Hoewel de mogelijkheden soms eindeloos lijken, ben je in de praktijk afhankelijk van de beperkingen van jouw software. Niet alleen loont het de moeite om verschillende CRM-softwareleveranciers te vergelijken, maar bovendien kunnen we dat dus ook van andere softwarepakketten zeggen. Zeker indien deze pakketten niet over eenvoudige koppelingsmogelijkheden beschikken, hollen zij het potentieel van de CRM-software uit. En dat kan niet de bedoeling zijn.

Previous «
Next »