Nieuwste ontwikkelingen in onboarding

  • Digi
  • september 3, 2019
  • Comments Off
onboarden

Wat verstaat men nu eigenlijk onder ‘onboarding’? Socialisatie van een nieuwe medewerker moet verder gaan dan een eenvoudige introductie tot de werkplek. Onboarding moet er voor zorgdragen dat nieuwe werknemers de vaardigheden en kennis verwerven die nodig is om insider te worden in het bedrijf. Dat kan tegenwoordig ook via een onboarding app en bij een organisatie als TinQwise weten in te spelen op de emoties die mensen ervaren als ze een nieuwe baan starten,

De vier C’s van onboarding 

Ook voor onboarding geldt dat het proces in een aantal belangrijke principes kan worden verdeeld. De volgende C’s moeten in ieder programma worden betrokken,

1. Culture

De cultuur moet vanaf dag 1 duidelijk onder de aandacht worden gebracht van de nieuwe werknemer. Iedereen moet bekend zijn met de waarden van de organisatie en de visie delen. Het is belangrijk dat leidinggevenden en collega’s dat ook uitstralen.

2. Connection 

Er zijn structuren in elke organisatie, zowel formele als sociale en informele. Een nieuwe medewerker moet zich welkom voelen in de nieuwe omgeving. Het is daarom van belang dat er acceptatie is en de structuren duidelijk worden gemaakt. Als een nieuweling buiten de groep wordt gelaten, maakt dit de instroom veel moeilijker.

3. Compliance

Wat zijn de wettelijke regels die binnen de organisatie gelden? En welke basisregels zijn er verder zoals op het gebied van omgangsvormen, anti-pestbeleid en veiligheidsregels. Een nieuwe werknemer moet meteen te horen krijgen aan welke regels hij zich moet houden, maar moet ook weten waar hij terecht kan als anderen de regels ten opzichte van hem of haar schenden.

4. Clarification 

Het is verbazend hoe vaak vergeten schijnt te worden dat een nieuwe medewerker ook duidelijkheid wil over de rol binnen de organisatie. Wat wordt er verwacht en wat mag er van de organisatie worden verwacht. Hiervoor moet op de eerste dag tijd worden vrijgemaakt.

Verwachting nieuwe werknemers 

Een goede organisatie kiest ervoor om ook op realistische verwachting van nieuwe medewerkers in te spelen. Volgens een recent onderzoek verwachten deze in de eerste week het volgende:

  • 76% wil training op de werkvloer. Ook een ervaren medewerker wil graag een indruk krijgen wat er wordt verwacht en op welke manier hij daaraan kan voldoen.
  • 73% wil geïnformeerd worden over bedrijfsregels en het beleid. Wie nieuw is, zal onzekerheid kennen en regelgeving helpt dat te verminderen.
  • 59% wil een rondleiding door het bedrijf en toegang tot de benodigde systemen. Een nieuwe werknemer wil onbekende zaken zo snel mogelijk leren kennen.
  • 56% wil een buddy of een mentor. Een korte periode is meestal voldoende om ingewerkt te raken.

Onboarding app van TinQwise 

Onboarding is emotie’, is de slogan van TinQwise. Daar weet men dat de inwerkperiode het meest succesvol verloopt als de nieuwe werknemer zich op het gemak kan voelen. Ieder bedrijf of organisatie is anders en overal komen praktische zaken aan de orde. Maar het eerste is emotie. In de onboarding-lijn is alle aandacht op in te kunnen spelen op die specifieke gevoelens die mensen krijgen als ze met een nieuwe baan starten. In de onboarding app vind je daar alles over.

Previous «
Next »