Risicomanagement software voor het MKB

  • Digi
  • april 16, 2018
  • Comments Off

Risicomanagement is een typische term waar iedereen wel eens van heeft gehoord. Iedereen heeft er dan ook wel een beeld van, maar niet binnen alle MKB bedrijven wordt hier effectief ook aan gewerkt. Risico’s moeten in kaart worden gebracht, aangepakt en verminderd worden toch? Dit is heel makkelijk gezegd maar hoe begin je hier aan en hoe zorg je ervoor dat dit uiteindelijk wordt meegenomen in de strategie van jouw organisatie. In dit artikel zullen een aantal handvatten geboden worden voor o.a. Risicomanagement software en een DMS systeem.

Projecten

Risicomanagement wordt vaak toegepast bij projecten. Per project wordt bekeken wat de risico’s zijn en hoe hiermee omgegaan moet worden. Voor een enkel project is dit nog wel te managen, maar wat als je 5 projecten hebt lopen en deze elkaar ook nog eens beïnvloeden. Dan is er een reële kans dat je dingen over het hoofd ziet. Daarnaast kan er een nieuw risico ontstaan omdat de projecten elkaar onderling beïnvloeden.

Een klein voorbeeld

Als bouwbedrijf heb jij vier aanbestedingen lopen. Deze vier aanbestedingen hebben onderlinge connecties en beïnvloeden elkaar dus. Als elk project een kans van slagen heeft van 0.9 dan is de totale kans van slagen 0.9 x 0.9 x 0.9 x 0.9 x = 0.66. Dit is aanzienlijk lager en hier dien je dus rekening mee te houden. Hiervoor kan risicomanagement software uitkomst bieden. Hierover meer in de volgende paragraaf.

Risicomanagement software

Bij risicomanagement is het dus van belang om een compleet beeld te hebben van de risico’s die voor jou organisatie gelden. Hoe groot of klein deze ook is. Deze zogenaamde risicolijsten kunnen hier een beeld van geven maar dit kan een zeer tijdrovende klus zijn. Om dit proces te vereenvoudigen zijn er steeds meer risicomanagement software tools en DMS-systemen op de markt om jou hierbij te helpen.

In deze software staan bijvoorbeeld checklijsten om de risico’s te analyseren. Dit is stap 1 in het proces. Daarna moet het belang worden ingezien van deze risico’s en concrete acties worden ondernomen, beschreven en geëvalueerd. Dit zijn allemaal zaken waar de software je bij kan helpen.

Previous «
Next »